4 de outubro de 2017

Clasificación de aromáticas

Hoxe continuamos coa clasificación das aromáticas. Tivemosque utilizar termos científicos para describilas con precisión: follas palmatinervias, penninervias, lobuladas, acorazoadas ou enteiras xa empezan a formar parte do vocabulario segundo nos fixemos nas nervacións das plantas,no borde ou na forma do limbo. Como verdadeiro científicos!!!