Exames

Venres, 15 de xuño: Sociais: Idade Moderna
Martes, 12 de xuño: English
Luns, 11 de xuño: Música


Martes, 5 de xuño:  Castellano. Unidades 13 e 14
Xoves, 7 de xuño:    Galego: Unidades 13 e 14
Venres, 8 de xuño:  MatemáticasUnidades 13 e 14
                                 


Luns,21 de maio: C da Natureza: A enerxía
Martes, 15 de maio: English
Xoves, 10 de maio:    Castellano. Unidades 11 e 12
Venres, 11 de maio:  Matemáticas: Unidade 12
                                   Galego: Unidades 11 e 12
Luns, 14 de maio:      Sociais, Unidade 5


Mércores, 15 de abril: Matemáticas: Unidades de superficie. Tema 11.
Venres, 17 de abril: Castellano: verbos regulares da 3ª conxugación.

Venres, 20 de abril: Castellano: verbos regulares da 2ª conxugación.

Venres, 13 de abril: Castellano: verbos regulares da 1ª conxugación.

Venres, 6 de abril: Galego: verbos regulares  e ditado de 100 palabras.
Martes, 10 de abril: English


Xoves, 1 de marzo: Galego: Unidades 7 e 8
Mércores, 28 de febreiro: Castellano: Unidades 7 e 8

Mércores, 21 de febreiro: Matemáticas. Unidades 7 e 8 (multiplicación con decimais)
Luns, 19 de febreiro: C. SociaisUnidade 3: Somos cidadáns
Venres, 16 de febreiro: C. da Natureza. Unidade 3. Funcións vitais

Luns, 29 de xaneiro: Galego. Ortografía 100 palabras.

Venres, 26 de xaneiro: Matemáticas. Unidade 6:. Fracións equivalentes por ampliación e reducción. Comprobación da equivalencia, fraccións irreducibles, paso de número mixto a fracción e viceversa. Reducción a común denominador e comparación de fraccións.
Xoves, 25 de xaneiro: GalegoUnidades 5 e 6: Artigos e contraccións, demostrativos e indefinidos, posesivos, ditongos, sílaba tónica.
Mércores, 24 de xaneiro: Castellano. Unidade 6. Indefinidos e numerais. Acentuación de hiatos. As fábulas.
Martes, 23 de xaneiro English.


Venres, 12 de xaneiro: C. Sociais: Provincias e comunidades autónomas. Lindes de España.

Martes 19 de decembro: Castellano. Unidade 5. Posesivos, demostrativos, diptongos y triptongos

Martes, 19 de decembro: Matemáticas. Unidade 5. Fraccións

Venres, 15 de decembro: C. Sociais. Unidade 2. Climas do planeta e Climas de España

Martes, 12 de decembroGalego. Unidades 3 e 4. Substantivo. Pronomes persoais e contraccións nos pronomes, a rima.

Luns, 11 de decembro: C. da Natureza. Unidade 2. Ecosistemas.

Martes, 5 de decembro: CastellanoUnidades 3 e 4. Sustantivo, artículo, palabras homónimas y parónimas, la rima y la acentuación.

Venres, 1 de decembro: English. Unit 2.

Venres, 1 de decembro: Matemáticas. Unidades 3 e 4. Divisións entre dúas e tres cibras, propiedade fundamental, múltiplos, divisores, criterios de divisibilidade, cálculo de todos os divisores dun números, números primos e compostos.


Luns, 6 de novembro: Matemáticas. Unidade 2: Propiedades da multiplicación, operacións combinadas, estimacións, potencias e números romanos.

Venres, 3 de novembro. English


Martes, 24 de outubroGalego. Unidades 1 e 2.

Mércores, 25 de outubroCastellano. Unidades 1 e 2.

Venres, 27 de outubro: C. da Natureza.Unidade 1

Martes, 31 de outubro: C. Sociais. Unidade 1

Venres, 3 de novembro: Matemáticas. Unidade 2.

Semana do 6 ao 10 de novembro: Entrega do informe sobre os Cinco ReinosMércores, 11 de outubro. Matemáticas unidade 1 e números romanos (Números de máis de sete cifras, aproximacións, números romanos ... )