27 de novembro de 2015

Repaso de acentuación

Recordamos cales son as sílabas tónicas e átonas e como se clasifican as palabras tendo en conta a sílaba tónica. Podes comprobar o que sabes con estes exercicios:

Resultado de imaxes para reglas de acentuación

Puedes practicar un poco con algunos ejercicios de acentuación. Pero antes aprendete bien las normas
Resultado de imaxes para reglas de acentuación

Sigue practicando:

Resultado de imaxes para reglas de acentuación