9 de novembro de 2015

Técnicas de estudio

Hoxe tivemos na clase un parladoiro moi interesante sobre as tarefas e deberes e por suposto, sobre o estudio. Espuxéronse varios problemas que estaban acontecendo en relación coas tarefas propostas e moi especialmente co estudio. Estivemos vendo a presentación que podedes seguir revisando na seguinte ligazón: 
Puidemos comprobar que , na maioría dos casos o problema está nunha mala planificación do tempo de estudio. Para crear o hábito de estudio cada tarde hai que adicar un tempo a estudiar e un tempo a preparar as tarefas propostas sin que a suma dese tempo exceda unha hora. Quedarían aínda catro horas para xogar, divertirse, asistir a actividades extraescolares, etc.

Para estudiar é importante adicar cada día polo menos 15 minutor a ler, entender, relacionar, repetir, autoavaliar ... Imos precisar facer mapas mentais, esquemas, resumos ...CADA DÍA un pouquiño. Non podemos pegarnos un atracón o día antes dun exame.