23 de xaneiro de 2018

Emocionómetro.

Hoxe empezamos a construír un emocionómetro.

 Cada equipo tiña asignada unha das emocións básicas. En cada unha delas había de indicar situacións nas que se aprecia esa emoción con maior ou menor intensidade. E había que sinalar as respostas motoras ou glandulares que ordena o noso cerebro cando percibe na situación aspectos que acaban desencadeando a emoción estudada. Xa estiveramos facendo previamente exercicios nos que tiñamos que expresar corporalmente alegría, tristeza, ira, medo, tensión ou calma ...
Aínda queda moito sobre o que reflexionar para coñecer o noso corpo, o noso cerebro e o mundo das emocións, para saber recoñecelas, reconducilas e convivir con todas elas.
A profesora María deixounos preparados varios xogos, exercicios e información sobre os aspectos que traballamos na clase e sobre os que podedes ir afondando: