9 de xaneiro de 2018

Socios da cooperativa

Tal e como se recolle nos estatutos, cada socio da cooperativa aportará á mesma un investimento de 5€. A partir desta semana o tesoureiro de IC Masgariños empezará a recoller as cuotas correspondentes facéndolle entrega a cada socio do  recibo e asentando os ingresos no libro de contas. Así mesmo procederá a rexistrar aos socios da cooperativa.
.