27 de febreiro de 2018

Asemblea de socios da cooperativa

Onte a nosa presidenta, Salomé dirixiu a asemblea de socios para valorar como estaba indo a fabricación dos produtos. Despois dos acordos tomados nunha das últimas sesións estabase a comprobar que non temos aínda fabricado nengún de dous dos produtos acordados, por diferentes motivos. Polo tanto acordouse empezar a fabricación dun produto novo. Xabier, o diseñador do mesmo será tamén o responsable de traer o material necesario para a súa fabricación.