9 de marzo de 2018

En positivo

Hoxe recibimos moitos dos nosos compañeiros moitos aloumiños e palabras en positivo que deberán quedar presentes cando teñamos momentos de tristeza ou de malestar. Abrimos a libreta e recordamos aquelas cousas polas que nos queren e nos aprecian os nosos compañeiros.