6 de novembro de 2017

Cooperativa

Hoxe iniciamon unha nova andaina.
A clase, por maioría e despois de analizar as características dunha sociedade limitada e dunha sociedade cooperativa tomou a decisión de crear unha sociedade cooperativa.
Foron varios os alumnos/as que se presentaron para os cargos de presitente, secretario/a ou tesoureiro/a.
Mañá defenderán as súas candidaturas e procederemos a elexir aos mesmos.
Tamén se están a elaborar xa os logos e a proposta de nome para a mesma. Estamos impacientes por ver as propostas.