24 de abril de 2018

Cooperativa: Tomando decisións

O pasado venres e onte tiveron lugar dúas Asembleas da cooperativa.
O venres  varios dos socios fixeran a proposta de ONG ás que lles gustaría doar parte dos beneficios que poidan obterse coa venda dos produtos. As propostas foron moi interesantes e diversas:  Cáritas, AME, Refuxio de animais de Cambados, Asilo de Anciáns e AECC.. Seguiu unha rolda de exposición e defensa das propostas; todas elas  elocuentes e fundamentadas (algunhas das propostas acompañáronse dunha presentación con diapositivas). Procedeuse seguidamente á votación de propostas a man alzada (Cada alumno podía escoller ata dúas ONG). As que tiveron maio número de votos foron Cáritas, AECC e o Refuxio.


O luns debateuse sobre o número de ONG ás que se lle doarían parte dos beneficios e a porcentaxe de beneficios que se doarían. Cada proposta foi debatida e defendida convenientemente. Acordouse doar o 15% dos beneficios a AECC e outro 15% ao Refuxio de animais de Cambados, polo que a clase quixo reservarse para unha festa conxunta o restante 70% recadado.
A seguinte decisión a tomar estivo relacionada coas etiquetas. 
Fíxose a votación entre as diferentes propostas presentadas. Tiveron un maior número de votos as realizadas por Carolina e por Mencía. Mércores seguiremos traballando encol do diseño, xa co ordenador.