13 de abril de 2018

Medidas de superficie

Para entender un pouco mellor que un decimetro cadrado ten 10 centímetros cadrados, cada alumno da clase tivo que medir, contar e comprobar de primeira man que así era. Logo construimos un metro cadrado con 100 decímetros cadrados e comprobamos que o metro cadrado tiña, nin máis nin menos que 10.000 centímetros cadrados. Esperemos que non nos esqueza á hora de facer os cálculos.