17 de abril de 2018

Técnicas de estudo

O arientador do colexio, Juan Carlos Rumbao, recordounos aspectos fundamentais a ter en conta para sacarlle o máximo proveito ao tempo de estudo. As condicións previas pasan por coidar o ambiente de estudo, sempre o mesmo lugar, a colocacion da mesa e os materiais, a luz, a ventilación a temperatura, a posición corporal ao sentarnos... Logo tamén nos recordou a importancia de dormir as horas suficientes e ter un sono reparador, de alimentarnos ben e de facer exercicio físico. Con todos estes requisitos podemos prepararnos para iniciar unha lectura rápida, lectura detida, subliñado, esquemas e resumos, memorización e repasos como claves fundamentais dun bo método de estudo.

 Para comprobar e autoavaliar como andamos nestas condicións previas podedes visitar esta páxina e responder ás preguntas que alí vos fan.

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.htmlhttp://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html