19 de outubro de 2015

Cartas

Aquí vos deixamos as cartas que lles enviamos ao director  e á alcaldesa coas súas respectivas respostas. Todo un luxo!
Carta ao director:

A resposta do señor director non se fixo esperar. E foi a seguinte:

Á Ilma. alcaldesa enviámoslle a seguinte carta:


Xa coñecedes a súa resposta !!!!!!

Moitas grazas a todos