3 de maio de 2018

María Victoria Moreno

O conto de Mª Victoria Moreno  Mar adiante, está cheo de pequenos relatos que son como pedriñas preciosas á hora de aprender grandes leccións. A de hoxe versaba sobre as calumnias e o dano que éstan poden causar. Unha reflexión que nos ten que facer replantexarnos a nosa maneira de falar dos demais e cos demais. Moito tento e moito coidado co que dicimos dos outros, e do dano que podemos facer.